Werkfit maken

Voor klanten met een ZW- of AG-uitkering die door beperkingen momenteel niet kunnen werken, bieden wij de dienst ‘werkfit maken’ aan. We gaan samen met de klant op verschillende niveaus aan de slag, zodat hij of zij na het traject weer fit is om te gaan re-integreren in werk.

Kennismaking
Voor een goed verloop van het traject is het belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen de klant en onze consultant. Daarom vindt er eerst een uitgebreid kennismakingsgesprek plaats, zodat men elkaar leert kennen en de huidige situatie goed in beeld wordt gebracht.

Re-integratieplan
Indien er na de kennismaking sprake blijkt te zijn van een match, wordt er een re-integratieplan opgesteld. Hierin komen zowel de bevindingen van het kennismakinggesprek als van UWV te staan. Er wordt beschreven op welke manier er gewerkt wordt aan het eindresultaat: de klant zodanig versterken dat hij of zij het werk kan hervatten.

Begeleiding
Indien het re-integratieplan door UWV wordt goedgekeurd, gaat de begeleiding van start. Zoals gezegd is de begeleiding erop gericht om de klant te versterken, zodat hij of zij weer kan re-integreren in werk. De klant krijgt een realistisch beeld van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de aandacht en inzet wordt gericht op het terugkeren in het arbeidsproces.
Tijdens de begeleiding is er sprake van de volgende hoofdactiviteiten:

  • Versterken van de werknemersvaardigheden;
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • Bij de klant in beeld brengen van zijn arbeidsmarktpositie.

Meer informatie
Voor meer informatie over ‘werkfit maken’ kunt u altijd contact met ons opnemen.
U kunt bellen naar 0341-764090 of een e-mail sturen naar info@venvpersoneelsdiensten.nl