Arbeidsdeskundig onderzoek

werkplekonderzoekU kunt momenteel niet (volledig) functioneren in uw huidige functie, bijvoorbeeld door lichamelijke of psychische klachten. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht zowel werkgever als werknemer om actief te werken aan uw re-integratie. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan hier onderdeel van zijn. 
 
Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in? 

Eén van onze arbeidsdeskundigen komt bij uw werkgever op de werkplek langs. Er vindt dan een gesprek plaats met u en met uw werkgever, waarbij uitvoering uw functie, uw beperkingen en uw resterende mogelijkheden in kaart worden gebracht. Indien nodig wordt ook de werkplek bekeken.
Vervolgens wordt door onze arbeidsdeskundige een rapportage opgesteld. In deze rapportage wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen:

- Bent u in staat om het eigen werk uit te voeren?

- Is uw eigen werk aan te passen?

- Is er andere passende arbeid mogelijk in het bedrijf?

- Als er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn bij uw eigen werkgever, welke
re-integratiemogelijkheden resteren er dan?

Advies
Aan de hand van deze bevindingen stelt onze arbeidsdeskundige een advies op voor het verloop van de re-integratie. Zo kan er geadviseerd worden om u te laten re-integreren bij uw huidige werkgever binnen dezelfde of een andere functie (re-integratie 1e spoor) of om op zoek te gaan naar een andere functie bij een andere werkgever (re-integratie 2e spoor). Indien blijkt dat uw klachten dusdanig ernstig zijn dat u helemaal niet meer kan werken, zal de arbeidsdeskundige u en uw werkgever advies geven over hoe het traject dan verder zal verlopen.

Begeleiding
Na het advies van de arbeidsdeskundige is het duidelijk welke richting u en uw werkgever op moeten gaan. Indien u behoefte heeft aan begeleiding tijdens het verloop van de re-integratie, willen wij u graag van dienst zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie over een arbeidsdeskundig onderzoek kunt u altijd contact met ons opnemen.
U kunt bellen naar 0341-764090 of een e-mail sturen naar info@venvpersoneelsdiensten.nl

 

 


Contact