Arbeidsdeskundig onderzoek

werkplekonderzoek

U heeft een werknemer in dienst die momenteel niet (volledig) kan functioneren in de huidige functie, bijvoorbeeld door lichamelijke of psychische klachten. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht zowel werkgever als werknemer om actief te werken aan de re-integratie van de werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan hier onderdeel van zijn.

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?
Eén van onze arbeidsdeskundigen komt bij u op de werkplek langs. Er vindt dan een gesprek plaats met u en met de werknemer, waarbij uitvoering de functie, de beperkingen en de resterende mogelijkheden in kaart worden gebracht. Indien nodig wordt ook de werkplek bekeken.
Vervolgens wordt door onze arbeidsdeskundige een rapportage opgesteld. In deze rapportage wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen:

- Is de werknemer in staat om het eigen werk uit te voeren?

- Is het eigen werk aan te passen?

- Is er andere passende arbeid mogelijk in het bedrijf?

- Als er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn bij de eigen werkgever, welke
re-integratiemogelijkheden resteren er dan?

Advies
Aan de hand van deze bevindingen stelt onze arbeidsdeskundige een advies op voor het verloop van de re-integratie. Zo kan er geadviseerd worden om de werknemer te laten re-integreren binnen uw bedrijf op dezelfde of een andere functie (re-integratie 1e spoor) of om samen met uw werknemer op zoek te gaan naar een andere functie bij een andere werkgever (re-integratie 2e spoor). Indien blijkt dat de klachten van uw werknemer dusdanig ernstig zijn dat hij/zij helemaal niet meer kan werken, zal de arbeidsdeskundige u advies geven over hoe het traject dan verder zal verlopen.

Begeleiding
Na het advies van de arbeidsdeskundige is het duidelijk welke richting u en uw werknemer op moeten gaan. Indien u behoefte heeft aan begeleiding tijdens het verloop van de re-integratie, willen wij u graag van dienst zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie over een arbeidsdeskundig onderzoek kunt u altijd contact met ons opnemen.
U kunt bellen naar 0341-764090 of een e-mail sturen naar info@venvpersoneelsdiensten.nl

 


Contact