Het team van V&V Personeelsdiensten

Jan Hermen Vroegindeweij
Jan Hermen Vroegindeweij

Jan Hermen Vroegindeweij is sinds 1996 werkzaam in het werkveld en heeft V&V Personeelsdiensten in 2012 opgericht. Hij is directeur van V&V Personeelsdiensten. Na de HBO opleiding Personeel en Arbeid is hij gestart bij arbeidsvoorziening. Vervolgens was hij binnen de sociale werkvoorziening werkzaam als arbeidsdeskundige, jobcoach, manager en directeur.

“Ik ben zeer gedreven om resultaat te boeken voor iedereen die zich in een moeilijke arbeidspositie bevindt.”

Woorden die Jan Hermen omschrijven zijn: oplossingsgericht, vernieuwend en pragmatisch.

Jaap van den Berg
Jaap van den Berg

Jaap van den Berg is vanaf 1985 werkzaam in de re-integratie van werkzoekenden. Sinds 15 juni 2014 is hij als arbeidsdeskundige/jobcoach begonnen bij V&V Personeelsdiensten. Jaap heeft de HBO opleiding Personeelsbeleid/Arbeidsmarktpolitiek en de HBO opleiding Arbeidsdeskundige met een diploma afgerond. Daarnaast heeft hij diverse cursussen gevolgd in het werkveld van de re-integratie. Hij is onder andere werkzaam geweest bij Arbeidsvoorziening (het voormalige arbeidsbureau), het UWV en re-integratiebedrijven.

“Werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een voor hen passende baan op de arbeidsmarkt is een mooie opdracht en is echt “maatwerk”."

Jaap heeft ervaring met diverse werkzoekenden (WW, Ziektewet, WIA, WAJONG, WVP en WWB). Woorden die Jaap omschrijven zijn: creativiteit, netwerker en teamspeler.

Annika Klasens
Annika Klasens

Annika is sinds oktober 2015 werkzaam bij V&V Personeelsdiensten. Na haar HBO opleiding heeft zij de opleiding tot Jobcoach en diverse cursussen op het gebied van re-integratie gevolgd. Annika is sinds 2002 werkzaam binnen de re-integratiebranche. Daarin heeft zij ervaring opgedaan met onder andere WIA, ZW, WVP, UWV en SW. Daarnaast heeft zij diverse trainingen verzorgd op het gebied van sollicitatie- en presentatievaardigheden. In 2022 heeft Annika de Post HBO opleiding tot arbeidsdeskundige afgerond. Zij is sinds die tijd werkzaam als arbeidsdeskundige binnen V&V personeelsdiensten en houdt zich onder andere bezig met de uitvoering van arbeidsdeskundige onderzoeken.

“Ik zoek graag naar oplossingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ik bied handvatten om samen een passende werkplek te vinden..”

Woorden die Annika omschrijven zijn: gedreven, integer en oplossingsgericht.

Robert Doorenspleet
Robert Doorenspleet

Robert Doorenspleet  heeft vanuit een outplacementtraject bij zijn ex-werkgever in de zorgsector als Eerst Verantwoordelijke Keuken  besloten om zich om te scholen naar jobcoach. Bij V&V Personeelsdiensten heeft hij de kans gekregen om zich te ontwikkelen als jobcoach en heeft hij van juni 2015 tot en met mei 2016 stage gelopen. Na het afronden van de jobcoachopleiding in juni 2016 is hij in dienst gekomen als jobcoach.

“Een lang gekoesterde wens komt uit, omdat ik affiniteit heb met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het begeleiden van deze mensen naar betaald werk, biedt hen de mogelijkheid om meer zelfstandigheid en eigenwaarde te verwerven. Als dit lukt, is mijn doel bereikt!”

Woorden die Robert omschrijven zijn: gedreven, enthousiast en oplossingsgericht.

Elbert Kamphorst
Elbert Kamphorst

Elbert Kamphorst is sinds juli 2013, vanuit een samenwerkingsverband met van Dreumel Human Capital BV, werkzaam voor V&V Personeelsdiensten. Zijn functie is die van arbeidsdeskundige. Na de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening heeft hij gewerkt bij het UWV. Hier heeft hij zich vooral bezig gehouden met het begeleiden van mensen van uitkering naar werk. Naast de WW heeft hij vooral met de WIA en de Wajong-cliënten gewerkt. Na deze periode heeft hij besloten om de opleiding tot arbeidsdeskundige te volgen. Zo is hij terecht gekomen bij van Dreumel Human Capital. Vanuit de samenwerking met V&V Personeelsdiensten doet hij de 1e spoor onderzoeken binnen de Wet Verbetering Poortwachter.

“Vanuit mijn ervaring vanuit het UWV en de arbeidsdeskundige opleiding wil ik graag betrokken zijn bij de werkgever en werknemer, om beide goed te kunnen adviseren na een uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek.”

Woorden die Elbert omschrijven zijn: analytisch, gedreven en besluitvaardig.

Jan van den Berg
Jan van den Berg

Jan van den Berg is jarenlang arbeidsdeskundige geweest bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid dat later opging in het UWV. Hij heeft hier met alle arbeidsongeschiktheidswetten gewerkt, de laatste jaren voornamelijk de Ziektewet/Arbo en de WIA. Sinds oktober 2017 verricht hij werkzaamheden voor V&V Personeelsdiensten. Hij voert arbeidsdeskundige onderzoeken uit bij werkgevers. 

Vanuit mijn UWV werkzaamheden wil ik werkgevers en werknemers goed kunnen adviseren over hun re-integratie inspanningen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

oplossingsgericht, gedreven en enthousiast

Karin Wagtelenberg
Karin Wagtelenberg

Karin is sinds 2022 in dienst bij V&V Personeeelsdiensten als arbeidsconsulent/re-integratiebegeleidster. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van HR/Personeelszaken en salarisadministratie. Daarnaast heeft zij zich in 2018 gespecialiseerd in verzuimbegeleiding en heeft hiervoor de opleiding Casemanager Regie op Verzuim (CRoV) afgerond. Karin heeft medewerkers begeleidt als casemanager bij een werkgever in het proces van de Wet Poortwachter tot en met de WIA aanvraag.

“Ik werk graag met de klant samen in een persoonlijke en informele sfeer en voer een open en directe communicatiestijl. Door mijn ervaring in het verzuim kan ik, naast de zoektocht in het 2e spoortraject naar een nieuwe passende werkplek, adviseren in de procesgang Wet Verbetering Poortwachter”.

Woorden die Karin omschrijven zijn: Betrokken, spontaan, integer, empathisch.

Karin Bakker
Karin Bakker

Karin is sinds januari 2015 werkzaam bij V&V Personeelsdiensten als administratief medewerkster. Sinds 1981 heeft zij verschillende functies binnen de zorgsector gehad. In 2014 heeft zij het roer volledig omgegooid en is werkzaam geworden als administratief medewerkster.

“Zorgen is een relatie en geen handeling.” Dit motto is zowel op mijn vorige- als mijn huidige werk van toepassing. De zorg is van “aan het bed” verlegd naar back-office, van het begeleiden op de werkvloer naar het administratief begeleiden van de processen rond re- integratie.”

Woorden die Karin omschrijven zijn: perfectie, empathie en sociaal.

Willemijn Kroon
Willemijn Kroon

Willemijn is sinds juni 2017 werkzaam bij V&V Personeelsdiensten als administratief medewerkster. Na haar opleiding tot HBO Managementassistente bij Instituut Schoevers, heeft zij diverse functies bekleed waarbij dienstverlening, marketing en acquisitie tot de hoofdtaken behoorden. De langste periode deed zij dit in de bemiddeling voor kinderopvang. Nadat zij zich daar tevens met kwaliteitszorg ging bezighouden, maakte zij de overstap naar de ouderenzorg en werd kwaliteitsadviseur en auditor in deze branche. Inmiddels heeft zij opnieuw een totaal andere richting gekozen en werkt zij met veel plezier in een ondersteunende rol bij V&V Personeelsdiensten. 

Het geeft veel voldoening om een bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van een leerwerkplek of betaald werk voor iemand voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. Als het lukt een werkgever bereid te vinden om iemand een kans te geven, dan is mijn dag goed.

betrokken, gedreven, integer, oplossingsgericht, pragmatisch

Gerdine Vroegindeweij
Gerdine Vroegindeweij

Sinds de oprichting in 2012 is Gerdine Vroegindeweij werkzaam als organizer bij V&V Personeelsdiensten. Al vanaf 1998 is zij werkzaam in het werkveld. Na haar opleidingen HEAO Fiscale Economie en post HBO opleiding Praktijkmanagement in de Eerstelijnszorg heeft zij in verschillende sectoren gewerkt, in ondersteunende en organisatorische banen. Vanaf de eerste plannen om V&V Personeelsdiensten te starten is zij hierbij betrokken geweest.

“Je vindt me niet vaak op kantoor, want veel van mijn werk doe ik vanuit huis. Maar ik kom er graag, want er zijn altijd nieuwe ideeën en ontwikkelingen bij V&V! Laat mij de bijzaken maar regelen, ik doe het met dezelfde inzet die kenmerkend is voor de werkwijze van V&V.”

Woorden die Gerdine omschrijven zijn: enthousiast, optimistisch, vernieuwend.

David Veenma
David Veenma

2e spoorcoach

David is sinds 2023 werkzaam bij V&V Personeelsdiensten als 2e spoorcoach. Hij heeft met zijn studie Rechten een brede maatschappelijke basis gelegd voor zijn loopbaan. Na een aantal jaren in het juridische veld werkzaam te zijn geweest, merkte hij dat hij zich veel meer interesseerde voor de “menselijke puzzel”. Ook zijn eigen ontdekkingstocht heeft hieraan sterk bijgedragen. Het persoonlijk profiel van de mens is een unieke verzameling van eigenschappen en kwaliteiten die erom vraagt een zinvolle bijdrage te leveren. De juiste bestemming vinden en tot je recht komen in wat je doet, is geen vanzelfsprekendheid. Dat geldt in het bijzonder bij het omgaan met verlies en/of verandering. Eigenaarschap en het (opnieuw) leren denken vanuit eigen regie zijn daarin van belang.

David is een betrokken coach die goed kan luisteren. Hij gaat bij zichzelf en zijn cliënten op zoek naar ontwikkeling en groei. Hij is een invoelende coach die in staat is op een prettige en effectieve manier verandering- en ontwikkelingsprocessen te ondersteunen rondom werk.

David heeft diverse opleidingen en trainingen gedaan, waaronder de (Nobco gecertificeerde) opleiding individuele coaching bij Coachboulevard in Utrecht. Hij heeft inmiddels jarenlange ervaring in het werkveld.

Mireille Rikken
Mireille Rikken

In mijn werk heb ik mij altijd al gericht op het welzijn en welbevinden van mensen. Ik ben mijn loopbaan begonnen binnen het primaire onderwijs, waarin ik werkzaam ben geweest als leerkracht, coördinator en directeur. Omdat mijn voorkeur uitgaat naar kwaliteit en persoonlijke intensieve samenwerking ben ik in 2016 gaan werken als arbeidsdeskundige, re-integratiebegeleider en coach. Nu kan ik mijn klanten begeleiden op een manier die is afgestemd op de persoonlijke behoefte. Mijn aanpak is persoonsgericht en praktisch. Het is mijn doel is om mensen te ondersteunen naar duurzaam en structureel passende werkplek waar het individu tot zijn/haar recht komt.

WAT KLANTEN ZEGGEN
Je bent oprecht geïnteresseerd en luistert goed - Mireille is realistisch en duidelijk - De begeleiding zorgde voor inzichten en antwoorden - De aanpak was steunend en stimulerend - Het traject voelde als een enorm cadeau


Merijn van Gorkum
Merijn van Gorkum

Merijn van Gorkum is sinds 2003 werkzaam in het werkveld en heeft een eigen re-integratiebedrijf en GGZ-instelling opgericht. In 2022 heeft hij het roer omgegooid en is hij de opleiding tot arbeidsdeskundige gaan volgen. Sinds maart 2024 verricht hij werkzaamheden voor V&V Personeelsdiensten en voert arbeidsdeskundige onderzoeken uit bij werkgevers.

"Ik wil graag beweging creëren in een re-integratieproces. Als arbeidsdeskundige kom ik vaak op een belangrijk moment in de loopbaan van een werknemer in gesprek. Daarbij wil ik niet alleen naar het moment kijken, maar ook vooruit kijken wat nodig voor werknemer en werkgever om weer verder te kunnen in het re-integratieproces."

Kenmerken van Merijn zijn: mensen-mens, doorzetter, enthousiast en betrokken.


Lammert Jan Strijker
Lammert Jan Strijker

Lammert Jan heeft na de HBO Maatschappelijk Werk heeft bijna 10 jaar in de hulpverlening gewerkt. Daar merkte ik dat het onderwerp werk vaak een grote rol speelt. Omdat ik tegenkwam dat gezondheid en ziekte daarbij erg bepalend zijn ben ik me gaan verdiepen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Sinds 2001 ben werkzaam als arbeidsdeskundige; eerst 6 jaar bij het UWV en vanaf 2007 als arbeidsdeskundige voor een aantal arbodiensten en re-integratiebedrijven. Sinds 2024 ben ik werkzaam als arbeidsdeskundige voor VenV Personeelsdiensten en voer ik arbeidsdeskundige onderzoeken uit.

"Ik vind het belangrijk om tijd te nemen en het hele verhaal te horen, werkgevers en werknemers aandacht te geven en volledig te informeren en om werknemers op hun gemak te stellen."

Kenmerken van Lammert Jan zijn: Zakelijk met persoonlijke aandacht, concreet en oplossingsgericht .


Mireille Rikken
Heleen Kamp - Muis

Heleen heeft vanaf 2019 een andere weg ingeslagen qua loopbaan en is aan de slag gegaan als arbeidsconsulent/re integratiebegeleidster bij V&V Personeelsdiensten. Zij heeft opleiding en werkervaring opgedaan als politieagente (10 jaar), heeft daarna vele jaren in de zorg gewerkt (begeleider crisiszorg). Heleen volgde diverse cursussen op het gebied van begeleiding en werkte als Trainer (Verslaving en Verlies). Als arbeidsconsulent/ re integratiebegeleidster begeleidt zij nu klanten in UWV- trajecten, 2e spoortrajecten (Wet Verbetering Poortwachter) of vanuit Gemeente trajecten. Met de opleiding Re integratiespecialist (post – HBO, 2022) zal Heleen vanuit de laatste ontwikkelingen en kennis de begeleiding bieden aan werkgever en werknemer in de zoektocht naar ander passend werk.

"Ik werk graag op een persoonlijke, motiverende en coachende wijze samen met mijn klant. Door mijn levens- en werkervaring wil ik de verbinding leggen en samenwerken om de klanten (werkgever en werknemer) op goede wijze te adviseren en te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuwe werkplek en/of passend werk. ”

Kenmerken van Heleen zijn: relatie – en mensgericht, optimistisch, positief en bemiddelend.